Tiếng Việt
English
Da Nappa độc quyền
Một loại da mịn tốt với lớp hoàn thiện mềm mại tuyệt đẹp do chúng tôi sử dụng da chất lượng cao, hoàn hảo cho các mảng màu tuyệt vời của chúng tôi.

Liên hệ đặt hàng
Ví Mywalit 131-4

Thương hiệu MYWALIT SKU: 2190000188155
Màu sắc: Black Pace
Denim
Black Pace
Olive
Caramel
Cacao
Vesuvio
Burano
Mô tả sản phẩm
This compact card holder has space for up to fourteen credit cards, with ten transparent sleeves and four extra slots. Ideal also for business cards!
Thông tin chi tiết
Thông tin sản phẩm
Màu sắc
Black Pace
;