Tiếng Việt
English

Túi vẽ tay, được làm thủ công.
Công dụng: mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, túi đựng vừa laptop và macbook.

Họa tiết được giao ngẫu nhiên.

Xem thông tin chi tiết

Túi vải canvas vẽ tay Việt Nam CVBG_02

Thương hiệu My La SKU: 2190000243809
avtSrc
;