Tiếng Việt
English
Da Nappa độc quyền
Một loại da mịn tốt với lớp hoàn thiện mềm mại tuyệt đẹp do chúng tôi sử dụng da chất lượng cao, hoàn hảo cho các mảng màu tuyệt vời của chúng tôi.

Liên hệ đặt hàng
Túi Mywalit 631-4

Thương hiệu MYWALIT SKU: 2190000188728
Mô tả sản phẩm
A richly textured suede and leather design adds to the handsome versatility of our spacious Havana crossbody. A selection of internal pockets plus a hidden external side pocket allow you to comfortably carry those everyday essentials.
Thông tin chi tiết
Thông tin sản phẩm
Màu sắc
Black Pace
;