Tiếng Việt
English

Tham gia vào hành động Pokémon TCG mới nhất với ba gói booster packs tuyệt vời từ bản mở rộng Scarlet & Violet—Obsidian Flames mới, Thẻ Promo đặc biệt và thẻ mã QR-Code cho Pokémon TCG Live!

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Thẻ Pokémon TCG SV03 3 BLISTER 186-85378

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349464
avtSrc
;