Tiếng Việt
English

Các Pokemon ex khác tiến hóa theo cách của chúng trong trận chiến — bao gồm Arcanine và Gyarados với diện mạo mới rực rỡ. Thậm chí nhiều Pokemon mới hơn còn xuất hiện dưới dạng thẻ Promo hiếm với tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời—hãy khám phá tất cả chúng trong bản mở rộng Pokemon TCG: Scarlet & Violet!

Xem thông tin chi tiết

Thẻ Pokémon TCG SV02 3 BLISTER 185-85353

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349488
avtSrc
;