Tiếng Việt
English

Khám phá kết hợp mạnh mẽ trong Trainer Gallery và lên đường phiêu lưu với bản mở rộng Pokémon TCG: Sword & Shield—Silver Tempest!

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Thẻ Pokémon TCG SS12 SLV BOOSTER 183-85092-INT [Pack lẻ]

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349587
avtSrc
;