Tiếng Việt
English
+1

Sự trở lại của thẻ bài ACE SPEC

Thứ hạng của Pokémon Cổ đại và Tương lai tiếp tục tăng lên! Thẻ Walking Wake ex rung chuyển quá khứ cùng Raging Bolt ex, trong khi đó Iron Leaves ex lại mang đến sức mạnh công nghệ cao với Iron Crown ex.

Xem thông tin chi tiết

Thẻ Pokemon TCG Scarlet & Violet - Temporal Forces Booster 36 CT Display (188-86639)

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000360124
avtSrc
;