Tiếng Việt
English
+2

Command a Rousing Performance!

Năng lượng dâng trào khi sức mạnh mới thức tỉnh và những huyền thoại nguy hiểm được tiết lộ! Các đối tác đầu tiên là Meowscarada ex, Skeledirge ex và Quaquaval ex đã phát triển để chiếm lĩnh sân khấu với những màn ảo thuật, bài hát và điệu nhảy đầy mê hoặc.

Xem thông tin chi tiết

Thẻ Pokémon TCG: Scarlet & Violet - Paldea Evolved Sleeved Booster 185-85350

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000360162
avtSrc
;