Tiếng Việt
English

Bắt đầu cuộc phiêu lưu mới với Pokémon ex!

Các Pokemon cũ khác tiến hóa theo cách của chúng trong trận chiến — bao gồm Arcanine và Gyarados với diện mạo mới rực rỡ. Thậm chí nhiều Pokemon mới hơn còn xuất hiện dưới dạng thẻ minh họa hiếm với tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Hãy khám phá tất cả chúng trong bản mở rộng Pokemon TCG: Scarlet & Violet!

Xem thông tin chi tiết

Thẻ Pokémon TCG Scarlet & Violet Booster (184-86570)

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000360209
avtSrc
;