Tiếng Việt
English
- Chất liệu: Giấy offset
- Mô tả: In 2 mặt, có dòng kẻ ở mặt sau
- Số lượng thiệp: 6 chiếc/set
- Kích thước: 11 x 15 cm
Xem thông tin chi tiết

Set thiệp Hồn nhiên

Thương hiệu Tòhe SKU: 2190000269748
avtSrc
;