Tiếng Việt
English

Chính sách giải quyết khiếu nại khách hàng
IPPTravelretail luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại sàn thương mại điện tử www.Ipptravelretail.vn. Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp, IPPTravelretail đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Ipptravelretail.vn.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ mua trên sàn thương mại điện tử  Ipptravelretail.vn thực hiện tại địa chỉ:

Công ty Cổ Phần Thương Mại Duy Anh

Email: saleadmin@duyanh.com.

Hotline: 0899 477 479.

Địa chỉ: 37 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của IPPTravelretail sẽ tiếp nhận khiếu nại, liên hệ làm rõ các phản ánh của Khách hàng trong thời gian sớm nhất và không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày IPPTravelretail nhận được khiếu nại.

Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, IPPTravelretail sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: IPPTravelretail có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ nghi vấn, đồng thời có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trong trường hợp IPPTravelretail đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng Khách hàng không đồng ý với phương án giải quyết của IPPTravelretail, Khách hàng hoặc IPPTravelretail có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định.

Khi được yêu cầu hoặc theo quy định pháp luật, IPPTravelretail sẽ phối hợp với nhà sản xuất và/hoặc đơn vị phân phối cung cấp để xử lý khiếu nại khách hàng. IPPTravelretail tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng, bao gồm các điều kiện đối với đơn vị phân phối và nhà sản xuất theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về IPPTravelretail, IPPTravelretail sẽ có biện pháp bồi thường thỏa đáng cho Khách hàng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (và các quy định bổ sung, điều, thay thế trong từng thời điểm).

;