Tiếng Việt
English
+4

Năng lượng dâng trào khi sức mạnh mới thức tỉnh và những huyền thoại nguy hiểm được tiết lộ! Các đối tác đầu tiên là Meowscarada ex, Skeledirge ex và Quaquaval ex đã phát triển để chiếm lĩnh sân khấu với những màn ảo thuật, bài hát và điệu nhảy đầy mê hoặc. Trong khi đó, Forretress, Slowking và Dedenne tỏa sáng với tư cách là Pokémon Tera, và Chien-Pao, Ting-Lu

Xem thông tin chi tiết

Hộp thẻ Pokémon TCG SV02 Scarlet & Violet Paldea Evolved ETB (185-85366)

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349471
avtSrc
;