Tiếng Việt
English

Bắt đầu cuộc hành trình ở vùng Paldea! Gặp gỡ Sprigatito, Fuecoco và Quaxly, đồng thời khám phá sức mạnh của Pokémon huyền thoại Koraidon và Miraidon. Các Pokémon ex khác tiến hóa theo cách của chúng trong trận chiến—bao gồm Arcanine và Gyarados với diện mạo mới rực rỡ. Thậm chí còn có nhiều Pokémon mới xuất hiện dưới dạng thẻ hiếm minh họa với tác phẩm nghệ thuật. Hãy khám phá tất cả chúng trong bản mở rộng Pokémon TCG: Scarlet & Violet!

Xem thông tin chi tiết

Hộp thẻ Pokémon TCG SV01 6 BST BUNDLE (184-85337)

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349495
avtSrc
;