Tiếng Việt
English

Trong gói thiếc này, sức mạnh đáng kinh ngạc của Great Tusk ex với tư cách là một Pokémon cổ đại, quyết tâm sắt đá của Iron Treads ex là Pokémon tương lai và tinh thần bốc lửa của Charizard ex là Tera Pokémon loại Bóng tối – 3 lá Promo Shiny Pokémon bạn sẽ nhận được trong gói này. Sau đó, hãy khám phá thêm nhiều shiny Pokémon hơn và những lá bài tuyệt vời hơn từ gói booster packs Scarlet & Violet-Paldean Fates!

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Hộp thẻ Pokémon TCG SV 4.5 PALDEAN FATES TIN 5 BST 210-85624

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349518
avtSrc
;