Tiếng Việt
English

Với hộp thiếc này, hãy chọn sức mạnh khủng khiếp của Great Tusk ex làm Pokémon cổ đại, quyết tâm sắt đá của Iron Treads ex làm Pokémon tương lai hoặc tinh thần cháy bỏng của Charizard ex làm Tera Pokémon loại Bóng tối. Sau đó, hãy khám phá những lá bài tuyệt vời hơn nữa trong gói booster packs Pokémon TCG: Paldean Fates.!

Xem thông tin chi tiết

Hộp thẻ Pokémon TCG SV 4.5 PALDEAN FATES TIN 210-85620

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349525
avtSrc
;