Tiếng Việt
English
+7

Các Pokemon cũ khác tiến hóa theo cách của chúng trong trận chiến—bao gồm Arcanine và Gyarados với diện mạo mới rực rỡ. Thậm chí nhiều Pokemon hơn còn xuất hiện dưới dạng thẻ minh họa hiếm với tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời—hãy khám phá tất cả chúng trong bản mở rộng Pokemon TCG: Scarlet & Violet!

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Hộp thẻ Pokémon TCG SV 4.5 PALDEAN FATES PREM COLL'N 290-85961

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349532
avtSrc
;