Tiếng Việt
English
+10

Hộp thẻ Pokémon TCG: Scarlet & Violet—Paldean Fates Mini Tin, có kích thước hoàn hảo để mang theo những lá bài yêu thích của bạn khi đang di chuyển!

Xem thông tin chi tiết

Hộp thẻ Pokémon TCG SV 4.5 PALDEAN FATES MINI TIN 210-85628 (Maushold)

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349549
avtSrc
;