Tiếng Việt
English
+2

Tỏa sáng cùng Pokémon từ Paldea!

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào Shiny Pokémon trong cuộc trở lại định mệnh của chúng với Pokémon TCG! Shiny Pikachu mở đường cho Tinkaton, Ceruledge, Dondozo và hơn 100 Shiny Pokémon khác theo sau. Trong khi đó, Great Tusk và Iron Treads xuất hiện với tư cách là Pokémon Cổ đại và Tương lai, còn Charizard, Forretress và Espathra thể hiện các kỹ năng độc đáo của riêng mình với tư cách là Shiny Tera Pokémon ex.

Xem thông tin chi tiết

Hộp Pokémon TCG SV 4.5 PALDEAN FATES ETB (290-85618)

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349556
avtSrc
;