Tiếng Việt
English
+1

Tỏa sáng và khám phá những điều kỳ diệu lấp lánh trong bản mở rộng Scarlet & Violet—Paldean Fates. Trong khi đó, Great Tusk và Iron Treads xuất hiện với tư cách là Pokémon Cổ đại và Tương lai, còn Charizard, Forretress và Espathra thể hiện các kỹ năng độc đáo của riêng mình với tư cách là Shiny Tera Pokémon ex.

Xem thông tin chi tiết

Hộp thẻ Pokémon TCG SV 4.5 PALDEAN FATES BST BUNDLE (290-85890)

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349563
avtSrc
;