Tiếng Việt
English
+3

Pokemon TCG Stacking Tin - Sản phẩm này cho cá nhân riêng lẻ chứa 3 gói booster packs từ nhiều dòng khác nhau và 1 xu Pokemon. Lựa chọn với 3 mẫu khác nhau từ các hộp thiếc màu xanh lam (Water), xanh lá cây (Grass) hoặc vàng (Lighning) với các ký tự độc đáo trên mỗi hộp. Các gói rất có thể là từ loạt Sword & Shield, nhưng có thể khác nhau.

Xem thông tin chi tiết

Hộp thẻ Pokémon TCG Stacking Tin 210-80908

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349570
avtSrc
;