Tiếng Việt
English

Sự trở lại của thẻ bài ACE SPEC

Thứ hạng của Pokémon Cổ đại và Tương lai tiếp tục tăng lên! Thẻ Walking Wake ex rung chuyển quá khứ cùng Raging Bolt ex, trong khi đó Iron Leaves ex lại mang đến sức mạnh công nghệ cao với Iron Crown ex.

Xem thông tin chi tiết

Hộp thẻ Pokémon TCG Scarlet & Violet - Temporal Forces Booster Bundle (188-85655)

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000360148
avtSrc
;