Tiếng Việt
English

Command a Rousing Performance!

Các Pokemon ex khác tiến hóa theo cách của chúng trong trận chiến — bao gồm Arcanine và Gyarados với diện mạo mới rực rỡ. Thậm chí nhiều Pokemon mới hơn còn xuất hiện dưới dạng thẻ Promo hiếm với tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời—hãy khám phá tất cả chúng trong bản mở rộng Pokemon TCG: Scarlet & Violet!

Xem thông tin chi tiết

Hộp thẻ Pokémon TCG: Scarlet & Violet-Paldea Evolved Booster Bundle (185-85362)

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000360179
avtSrc
;