Tiếng Việt
English
+4

Thắp sáng trò chơi của bạn với sức mạnh rực lửa nhờ Hộp Elite Trainer của Scarlet & Violet—Obsidian Flames Pokémon Center! Bộ sưu tập đặc biệt này dành riêng cho Pokémon Center bao gồm 11 gói booster pack, nhiều hơn hai gói so với Hộp Elite Trainer thông thường.

Xem thông tin chi tiết

Hộp thẻ Pokémon TCG Scarlet & Violet—Obsidian Flames ETB (186-85391)

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349440
avtSrc
;