Tiếng Việt
English
+5

Stack ’Em High!

Pokémon TCG March Stacking Tin 24Q1 - Sản phẩm này cho cá nhân riêng lẻ chứa 3 gói booster packs từ nhiều dòng khác nhau và 1 xu Pokemon. Lựa chọn với 3 mẫu khác nhau từ các hộp thiếc màu Tím than (Metal), Vàng (Dragon) hoặc Tím đậm (Psychic) với các ký tự độc đáo trên mỗi hộp.

Xem thông tin chi tiết

Hộp thẻ Pokémon TCG March Stacking Tin 24Q1 (210-86609)

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000360216
avtSrc
;