Tiếng Việt
English

Pokemon Combined Powers Premium Collection Box. Bộ đóng hộp này bao gồm 11 gói booster packs của bộ Scarlet & Violet, có các nhân vật yêu thích của bạn như Articuno, Lugia và Ho-Oh. Bộ hộp có 3 cấu hình, là sự bổ sung hoàn hảo cho bộ sưu tập của bạn.

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Hộp thẻ Pokémon TCG COMBINED POWERS PREM COLN 290-85595

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349655
avtSrc
;